Leisti

Lietuvos oro uostuose asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

1. Oro uosto privilegijų kortelės Oro uosto privilegijų kortelės (leidžiančios naudotis greitos patikros, Verslo klubo, VIP ir kitomis oro uosto teikiamomis mokamomis paslaugomis) išdavimas.

 • Duomenų subjektų grupė: asmens duomenys
 • Tvarkomi asmens duomenys : elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), pavardė, vardas, telefono numeris
 • Duomenys gaunami: tiesiogiai iš duomenų subjekto;
 • Duomenų gavėjai: duomenys neteikiami;
 • Duomenų saugojimo terminas: 1 (vienerius) metus nuo privilegijų kortelės galiojimo pabaigos.

2. Tiesioginė rinkodara.

 • Duomenų subjektų grupė: asmens duomenys
 • Tvarkomi asmens duomenys : elektroninio pašto adresas, gimimo data, pavardė, vardas, telefono numeris, amžius, kelionės tikslas
 • Duomenys gaunami: tiesiogiai iš duomenų subjekto;
 • Duomenų gavėjai: duomenys neteikiami;
 • Duomenų saugojimo terminas: 1 (vienerius) metus nuo privilegijų kortelės galiojimo pabaigos.

3. Aviacijos saugumo priemonių įgyvendinimas, siekiant apsaugoti civilinę aviaciją nuo neteisėtos veikos; užtikrinti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, apginti asmenų gyvybę, sveikatą, turtą ir kitas asmenų teises ir laisves (vaizdo stebėjimas).

 • Duomenų subjektų grupė: asmenys patenkantys į vaizdo stebėjimo lauką
 • Tvarkomi asmens duomenys : vaizdo duomenys;
 • Duomenys gaunami: vaizdo stebėjimo kamerų;
 • Duomenų gavėjai: duomenys neteikiami;
 • Duomenų saugojimo terminas: 30 kalendorinių dienų

4. Leidimų išdavimas, asmenims, nelydimiems patekti į valstybės įmonės Lietuvos oro uostų Vilniaus, Kauno ir Palangos filialų oro uosto riboto patekimo zoną; leidimų išdavimas dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija (darbuotojų patekimas be palydos į oro uosto riboto patekimo vietas.

 • Duomenų subjektų grupė: asmenys, išskyrus keleivius, kuriems reikalingi nuolatiniai oro uosto asmens leidimai, nelydimiems patekti į valstybės įmonės Lietuvos oro uostų Vilniaus, Kauno ir Palangos filialų oro uosto riboto patekimo zoną ar jos svarbiausiąją dalį; dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, asmens duomenys:
 • Tvarkomi asmens duomenys : asmens kodas, darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), Vardas, pavardė, telefono numeris, informacija apie atleidimą iš valstybės tarnautojo, profesinės karo tarnybos kario pareigų ar vidaus tarnybos, paskyrus tarnybinę (drausminę) nuobaudą, informacija, ar buvo baustas administracine tvarka už aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimus ir kita informacija, numatyta Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 4R-24 patvirtintame Nepriekaištingos reputacijos tikrinimo tvarkos apraše.;
 • Duomenys gaunami: tiesiogiai iš duomenų subjekto (darbuotojo) ir iš juridinių asmenų: Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos, Civilinės aviacijos administracijos, apskričių vyriausieji policijos komisariatų, Valstybės saugumo departamento, Krašto apsaugos ministerijos, Valstybės tarnybos departamento, Vidaus reikalų ministerijos.;
 • Duomenų gavėjai: Informatikos ir ryšių departamentui prie LR Vidaus reikalų ministerijos, Civilinės aviacijos administracijai, apskričių vyriausiems policijos komisariatams, Valstybės saugumo departamentui, Krašto apsaugos ministerijai, Valstybės tarnybos departamentui, Vidaus reikalų ministerijai;
 • Duomenų saugojimo terminas:  visą asmens įdarbinimo laikotarpį

5. Paslaugų apmokėjimui už klientui suteiktas mokamas oro uosto paslaugas (pasinaudojimas greitąja patikra, Verslo klubas, VIP ir t.t) su kitų šalių oro uostų / skrydžių bendrovių privilegijų kortele.

 • Duomenų subjektų grupė: asmens duomenys
 • Tvarkomi asmens duomenys : kliento vardas, pavardė, skrydžio data, skrydžio numeris, sėdėjimo vieta lėktuve, iš kokio oro uosto į kokį oro uostą skrenda klientas;
 • Duomenys gaunami: tiesiogiai iš duomenų subjekto;
 • Duomenų gavėjai: skrydžių bendrovės;
 • Duomenų saugojimo terminas:  6 mėnesiai;

6. Labai svarbių asmenų aptarnavimo paslaugos teikimas.

 • Duomenų subjektų grupė: asmens duomenys
 • Tvarkomi asmens duomenys : kliento vardas, pavardė, atskrendančių/išskrendančių asmenų vardai, pavardės, skrydžio duomenys: atvykimo/išvykimo data, skrydžio numeris, oro uostas iš kurio atskrendama/ į kurį skrendama,  pasitinkančių/ išlydinčių asmenų vardai, pavardės; transporto priemonės, išlydinčios ar pasitinkančios keleivius, modelis bei valstybiniai registracijos numeriai;
 • Duomenys gaunami: tiesiogiai iš duomenų subjekto;
 • Duomenų gavėjai: duomenys neteikiami;
 • Duomenų saugojimo terminas:  6 mėnesiai;

7. Keleivių patirties ir skundų nagrinėjimas.

 • Duomenų subjektų grupė: asmens duomenys
 • Tvarkomi asmens duomenys:  kliento vardas, pavardė, skrydžio data, skrydžio numeris, skrydžio klasė,  iš kokio oro uosto į kokį oro uostą skrenda klientas, banko sąskaitos numeris patirtos žalos atlyginimui;
 • Duomenys gaunami: tiesiogiai iš duomenų subjekto;
 • Duomenų gavėjai: duomenys neteikiami;
 • Duomenų saugojimo terminas:  6 mėnesiai;

8. Darbuotojų, turinčių teisę vairuoti transporto priemonę oro uosto teritorijoje, neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymas.

 • Duomenų subjektų grupė: asmens duomenys
 • Tvarkomi asmens duomenys:  vardas, pavardė, nuotrauka, ypatingi asmens duomenys (sveikata - blaivumo patikros rezultatas;
 • Duomenys gaunami: tiesiogiai iš duomenų subjekto;
 • Duomenų gavėjai: duomenys neteikiami;
 • Duomenų saugojimo terminas: 1 metai;

9. Asmens duomenų tvarkymas teikiant automobilių stovėjimo paslaugas.

 • Duomenų subjektų grupė: asmens duomenys
 • Tvarkomi asmens duomenys:  vardas, pavardė arba pseudonimas, elektroninio pašto adresas,  transporto priemonės  valstybiniai registracijos numeriai, fotonuotrauka, įvykių (stovėjimo) laikas ir data
 • Duomenys gaunami: tiesiogiai iš duomenų subjekto;
 • Duomenų gavėjai: parkavimo paslaugas teikiančioms įmones;
 • Duomenų saugojimo terminas: 1 metai;

10. Viešųjų turto aukcionų vykdymas.

 • Duomenų subjektų grupė: asmens duomenys;
 • Tvarkomi asmens duomenys: aukciono dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas.
 • Duomenys gaunami: tiesiogiai iš duomenų subjekto;
 • Duomenų gavėjai: duomenys neteikiami;
 • Duomenų saugojimo terminas: 10 metų.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019 09 17 d. 13:45
Atgal