Patalpų nuoma

Nuomos konkursai

VĮ Lietuvos oro uostai, juridinio asmens kodas 120864074, adresas Rodūnios kelias 10a, LT-02189 Vilnius, skelbia viešą nuomos konkursą dėl negyvenamųjų patalpų, kurios išnuomojamos visos kartu:

negyvenamoji patalpa, esanti Keleivių terminale, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas Rodūnios kelias 2, Vilniuje (un. Nr. 1097-0044-5205; patalpų, kuriose yra nuomojamas turtas, unikalus Nr. 4400-1477-7681:2433, adresas – Rodūnios kelias 2-1), pažymėta plane indeksu 1-441 (patalpos pavadinimas – Administracinė patalpa), kurios bendras plotas yra 7,74 kv. m., (toliau – Patalpos1)

ir

negyvenamosios patalpos, esančios Terminale, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – administracinė, adresas Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj. (Un. Nr. 5295-3006-0010), pažymėtos plane indeksu 1-19 (patalpos pavadinimas – Salė), dalis, kurios bendras plotas yra 7,8 kv. m., (toliau – Patalpos2)

ir

negyvenamoji patalpa, esanti Aerostotyje, kurios pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas Liepojos pl. 1, Palanga (un. Nr. 2596-2001-1093), pažymėta plane indeksu 1-4, (patalpos pavadinimas – Automobilių nuomos patalpa), kurios bendras plotas yra 7,37 kv. m., (toliau – Patalpos3),

skirtų tik tarptautinį, registruotą prekės ženklą valdančios ir transporto priemonių nuomos paslaugas teikiančios įmonės veiklai, nuomos.

Pradinis nuompinigių dydis: už Patalpas1 – 1500 Eur be PVM (1815 Eur su PVM) per mėnesį, už Patalpas2 – 500 Eur be PVM (605 Eur su PVM) per mėnesį ir už Patalpas3 – 561 be PVM (679 Eur su PVM) per mėnesį. Iš viso – 2561 Eur be PVM (3099 Eur su PVM) per mėnesį už visas aukščiau išvardintas Patalpas, kurios bus nuomojamos trijų sutarčių pagrindu atskirai dėl Patalpų1, Patalpų2 ir Patalpų3. Konkurse dalyvaujantys pareiškėjai turi siūlyti tris nuompinigių sumas Patalpoms1, Patalpoms2 ir Patalpoms3 atskirai, o laimėtoju bus pripažintas tas, kurio siūloma bendra nuompinigių suma bus didžiausia.

Konkurso dalyvio, laimėjusio Konkursą ir pasirašiusio nuomos sutartį, pasiūlytas nuompinigių dydis kasmet (tuo atveju, jei sutartys Nuomotojo sprendimu bus atnaujinamos papildomam nuomos terminui) bus perskaičiuojamas proporcingai bendram Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų metiniam keleivių skaičiaus pokyčiui, t. y. didinamas tiek procentų, kiek procentų sudaro pokytis. Išsamesnės nuomos mokesčio perskaičiavimo sąlygos numatytos sutarčių projektuose, kurie pateikti Vilniaus, Kauno bei Palangos oro uostų interneto tinklalapiuose www.vno.ltwww.kun.ltwww.palanga-airport.lt. Nuomininkas privalės mokėti nuomos mokestį kas mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Mokėjimai už praėjusį mėnesį atliekami iki to mėnesio, kai pateikiama sąskaita-faktūra, paskutinės kalendorinės dienos. Laiku nesumokėjus nuompinigių ir kitų sutartyje numatytų mokėjimų, Nuomininkas privalės mokėti Nuomotojui 0,05% (penkių šimtųjų procento) delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Patalpos išnuomojamos iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Konkurso dalyviai registruojami ir vokai su paraiškomis priimami ne anksčiau kaip 2018 m. gruodžio 13 d. 10 val. ir ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 14 d. 10 val. adresu: Rodūnios kelias 10A, LT-02189 Vilnius, dokumentų valdymo specialistės (kontaktai: tel. 8-5 2739369, el. paštas j.butenaite@ltou.lt ).

Konkurso dalyvis prieš atvykdamas registruotis konkurso dalyviu, privalo pervesti į LOU sąskaitą pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, t.y. 9297 Eur. Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, duomenys: VĮ Lietuvos oro uostai, juridinio asmens kodas 120864074, A/s LT334010042500070513, AB Luminor Bank.

Suinteresuoti asmenys ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Konkurso dalyvių registracijos pradžios, t.y. ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 7 d. 17 val. darbo metu (nuo 8 iki 17 val. gali apžiūrėti Patalpas1, iš anksto kreipęsi į LOUVF pardavimo vadovę Eglę Kiekšienę telefonu 8-5 2739 354 arba elektroniniu paštu e.kieksiene@vno.lt, Patalpas2, iš anksto kreipęsi į LOUKF pardavimo vadovę Jūratę Bubulienę telefonu 8-37 399 363 arba elektroniniu paštu j.bubuliene@ltou.lt ir Patalpas3, iš anksto kreipęsi į LOUKF pardavimo vadovą Marių Naravecką telefonu:+370 615 22 086 arba elektroniniu paštu m.naraveckas@ltou.lt

Konkurso komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšti vokai su paraiškomis, vyks 2018 m. gruodžio 14 d. 13 val. LOUVF administracijos patalpose, adresu: Rodūnios kelias 10A, LT-02189.

Išsamios konkurso sąlygos, Patalpų nuomos sutarties projektai bei paraiškos šablonai pateikti VĮ Lietuvos oro uostų tinklapiuose www.vno.ltwww.kun.ltwww.palanga-airport.lt.

 Konkurso skelbimas

 KUN VMT nuomos sutarties projektas

 VNOVMT nuomos sutarties projektas

 PLQ VMT nuomos sutarties projektas

Kontaktai

Jūratė Bubulienė
Pardavimų vadovė
Tel: +370 37 399 363
Mob.: +370 612 93990
El.paštas: j.bubuliene@kun.lt