Patalpų nuoma

Nuomos konkursai

VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialas (toliau –LOUVF), juridinio asmens kodas 303316259, adresas Rodūnios kelias 10a, LT-02189 Vilnius, skelbia viešą nuomos konkursą dėl nuomojamų kartu:
• negyvenamosios patalpos, esančios Keleivių terminale, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas Rodūnios kelias 2, Vilniuje (un. Nr. 1097-0044-5205; patalpos, kurioje yra nuomojamas turtas, unikalus Nr. 4400-1477-7692:2434, adresas – Rodūnios kelias 2-3), pažymėtos plane indeksu 2-189, (patalpos pavadinimas – „Salė su prekybos vietomis“) dalis, kurios bendras plotas yra – 8 kv. m., (toliau – Patalpos1), 
ir 
• negyvenamosios patalpos, esančios Keleivių terminale, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno r. (un. Nr. 4400-1505-9455), pažymėtos plane indeksu  2-1, (patalpos pavadinimas – „Salė“), dalis, kurios bendras plotas yra – 6 kv. m., (toliau – Patalpos2), 
Toliau Patalpos1 ir Patalpos2 kartu vadinamos Patalpomis.

Patalpos išnuomojamos išskirtinai tik keleivių bagažo saugojimo, bagažo pakavimo, bagažo reikmenų prekybos bei kt. keleivių aptarnavimo paslaugoms teikti. 
Pradinis nuompinigių dydis  už Patalpas1  – 2700 Eur be PVM (3267 Eur su PVM) per mėnesį,  už Patalpas2 – 300 Eur be PVM (363 Eur su PVM) per mėnesį. Iš viso – 3000 Eur be PVM (3630 Eur su PVM) per mėnesį už visas aukščiau išvardintas Patalpas, kurios bus nuomojamos 2 (dviejų) sutarčių pagrindu atskirai dėl Patalpų1 ir Patalpų2.
 Konkurso dalyvio, laimėjusio Konkursą ir pasirašiusio nuomos sutartį, pasiūlytas nuompinigių dydis bus perskaičiuojamas kas mėnesį proporcingai nuomininko gaunamoms pajamoms už paslaugų teikimą Konkurso metu išsinuomotose Patalpose išsamesnės nuomos mokesčio perskaičiavimo sąlygos numatytos sutarties projekte, kuris pateiktas Vilniaus bei Kauno oro uostų interneto tinklalapiuose www.vno.lt bei www.kun.lt. Nuomininkas privalės mokėti nuomos mokestį kas mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Mokėjimai už praėjusį mėnesį atliekami iki to mėnesio, kai pateikiama sąskaita-faktūra, paskutinės kalendorinės dienos. Laiku nesumokėjus nuompinigių ir kitų sutartyje numatytų mokėjimų, Nuomininkas privalės mokėti Nuomotojui 0,05% (penkių šimtųjų procento) delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 
Patalpos išnuomojamos iki 2019 m. gegužės 31 d.
Konkurso dalyviai registruojami ir vokai su paraiškomis priimami ne anksčiau kaip 2019 m.  sausio  22 d. 10 val. ir ne vėliau kaip 2019 m.  sausio 23 d. 10 val. adresu: Rodūnios kelias 10A, LT-02189 Vilnius, dokumentų valdymo specialistėms (kontaktai: tel. 8-5 2739369,  el. paštas j.butenaite@ltou.lt ).
Konkurso dalyvis prieš atvykdamas registruotis konkurso dalyviu, privalo pervesti į LOUVF sąskaitą pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, t.y.  10890 Eur.  Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, duomenys: VĮ Lietuvos oro uostai, juridinio asmens kodas 120864074, A/s LT334010042500070513, AB Luminor Bank.
Suinteresuoti asmenys ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki konkurso dalyvių registracijos pradžios, t.y. ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio  16 d. darbo metu (nuo 8 iki 17 val.) gali apžiūrėti: Patalpas1- iš anksto kreipęsi į LOUVF pardavimo vadovę Eglę Kiekšienę telefonu 8-5 2739 354 arba elektroniniu paštu e.kieksiene@vno.lt;  Patalpas2 - iš anksto kreipęsi į LOUKF pardavimo vadovę Jūratę Bubulienę telefonu 8-37 399 363 arba elektroniniu paštu j.bubuliene@ltou.lt
 Konkurso komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšti vokai su paraiškomis, vyks 2019 m.  sausio 23 d. 13val. LOUVF administracijos patalpose, adresu: Rodūnios kel. 10A, LT-02189 Vilnius.
Išsamios konkurso sąlygos, Patalpų nuomos sutarčių projektai bei paraiškos šablonas pateikti VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo interneto tinklapyje www.vno.lt ir Kauno filialo tinklapyje www.kun.lt.

Konkurso skelbimas

VMT turto nuomos sutarties projektas 


Kontaktai


Jūratė Bubulienė
Pardavimų vadovė
Tel: +370 37 399 363
Mob.: +370 612 93990
El.paštas: j.bubuliene@kun.lt