Naujienos

Lietuvai įgyvendinti oro uostų koncesijos projektą padės „InterVistas“

Susisiekimo ministerija ir Lietuvos oro uostai rengiasi įsibėgėjančiam koncesijos projektui ir pasirašo sutartį su patarėjo „InterVistas“ vadovaujamu konsorciumu. Tarptautinę patirtį turinčios įmonės padės parengti koncesijos konkurso sąlygas, nustatyti koncesijos tikslus bei uždavinius ir derėtis su koncesijos konkurso dalyviais.

Vienas svarbiausių uždavinių konsultantams – užtikrinti valstybės interesus projekte: gauti maksimalią naudą valstybei ir užtikrinti Lietuvos nacionalinio saugumo interesus.

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius sako, kad koncesijos projektas padėtų Lietuvai ne vien plėtoti oro uostų vystymą, bet ir pasiekti ryškių rezultatų Baltijos rinkoje. „Aviacijos sektorius Lietuvoje dažnai nepelnytai užmirštamas ir nuvertinamas, tačiau jo vertė šalies ekonomikai yra milžiniška. Išsirinkę koncesijos vykdymo partnerį, galime žengti pirmus tvirtus žingsnius vystyti šaliai išties būtiną oro uostų koncesijos projektą“, - sako R. Sinkevičius.

„InterVistas“ yra Olandijos kapitalo įmonė, dalyvavusi daugelyje kompleksinių projektų tiek oro uostų, tiek aviakompanijų veiklos srityse ir konsultavusi tiek valstybes, tiek privačius investuotojus ir operatorius oro uostų koncesijos projektuose. Įmonės gebėjimas įvertinti visų interesų turėtojų (angl. stakeholders) interesus bus labai svarbus vertinant potencialių koncesininkų pateiktus pasiūlymus ir siekiant šio projekto sėkmės.

„Aviacijos plėtra Lietuvai itin svarbi dėl šalies riboto pasiekiamumo ir aviacijos įtakos ekonomikos vystymuisi. Geras šalies pasiekiamumas turi tiesioginės įtakos pritraukiant į šalį investicijų, skatinant eksportą ir auginant turizmo srautus. Darydami platesnę ekonominę įtaką šaliai, su šiuo projektu turime puikią galimybę tapti regiono aviacijos sektoriaus lyderiais“, - sako Lietuvos oro uostų generalinis direktorius Gediminas Almantas.

Ieškoti Lietuvai patarėjo strateginiam projektui padėjo VšĮ „Investuok Lietuvoje“, kuri dalyvavo rengiant konsultantų atrankos dokumentus, atliko ekspertų vaidmenį per pirkimo procedūras ir atstovavo Lietuvos oro uostų interesams per derybas su konkurso dalyviais dėl konsultavimo sutarties.

Anot „Investuok Lietuvoje“ projektų valdymo departamento direktoriaus Tado Jagmino, džiugu, kad pasiektas konkurso tikslas ir pritrauktas itin stiprius tarptautinių konsultantų konsorciumas. „Konkurso nugalėtojai turi sukaupę itin reikšmingos patirties teikiant konsultacijas dėl oro uostų koncesijų struktūravimo, yra konsultavę viešąjį sektorių dėl jau pasirašytų oro uostų koncesijų sutarčių. Tikimės, jog konsultantų patirtis padės pasiekti tikslą, kad Lietuvos oro uostų koncesija būtų dar vienas sėkmingas Europos oro uostų koncesijos pavyzdys. Kompetentingų ekspertų pasitelkimas tokio pobūdžio projektams taip pat yra vertinamas ir užsienio investuotojų, kurie įgyvendina tokius projektus,“ – sakė T. Jagminas.

Būsimam koncesininkui iškelti keli pagrindiniai tikslai – pasiekiamumo Lietuvos oro uostų tinklui priklausančiuose trijuose Vilniaus, Kauno bei Palangos oro uostuose plėtra, infrastruktūros gerinimas finansuojant strateginius plėtros projektus ir keliant oro uostų paslaugų kokybę, grąžos valstybei už jos kapitalo naudojimą teikimas.

Konsultantų darbas vyks dviem etapais – per pirmus keturis mėnesius bus rengiama ir tvirtinama koncesininko atrankos konkurso dokumentacija, kurioje tiksliai aprašoma investicinė projekto vertė ir laukiami rezultatai. Antrajame etape, užtruksiančiame iki 1,5 metų, bus vykdomas atrankos procesas ir pasirašoma sutartis su jo laimėtoju.

Konsultantų darbai – techninės, finansinės ir teisinės paslaugos – prasidės tik priėmus ir įsigaliojus teisės aktų paketui, leidžiančiam vykdyti Lietuvos oro uostų koncesiją. Seimas šį klausimą numato svarstyti gegužės mėnesio pradžioje.