Naujienos

Lietuvos oro uostai pristatė korupcijos prevencijos politiką

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, valdanti Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus, siekdama užtikrinti veiklos skaidrumą ir viešumą, pristatė nulinės tolerancijos piktnaudžiavimui bei korupcijai politiką. Pagrindinis jos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis įmonės veikloje, pašalinant teisės aktų, procedūrų ir kitų sričių spragas, užkertant kelią įmonės darbuotojų galimai neteisėtiems veiksmams, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

Korupcijos prevencijai vykdyti sukurta sistema, kurioje galima anonimiškai ar asmeniškai pranešti apie piktnaudžiavimo ar korupcijos požymių turinčius atvejus įmonės veikloje. Lietuvos oro uostai kviečia ja naudotis pastebėjus įmonės darbuotojus netinkamai atliekant savo tarnybines pareigas ar jomis piktnaudžiaujant, darbiniuose santykiuose siekiant sau asmeninės naudos, viršijant suteiktus įgaliojimus, savinantis ar švaistant įmonės turtą, atskleidžiant tarnybines ar komercines paslaptis, atliekant kyšininkavimo ar papirkimo požymių turinčius veiksmus.

Informaciją galima pranešti elektroniniu paštu wb@ltou.lt arba užpildant pranešimo formą. Lietuvos oro uostai garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina duomenų anonimiškumą. Pranešdami apie galimą pažeidimą ar veiksmą, nurodykite kuo tikslesnę jo vietą, laiką, turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė) bei trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją ir ar galima su Jumis susisiekti, tačiau tai yra Jūsų laisvai pasirenkama teisė, o ne pareiga.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu – už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė.

Pranešimų apie piktnaudžiavimo ar korupcijos atvejus sistema taps dar viena priemone, prisidedančia prie Lietuvos oro uostų veiklos skaidrumo bei įmonės vertybių - atsakomybės, vienybės, entuziazmo ir inovatyvumo - įgyvendinimo. Įmonės vertybių sistemą ir idealogiją taip pat atspindi darbuotojų elgesio kodeksas.