Naujienos

Lietuvos oro uostams įgyvendinti koncesijos projektą padės konsultantai

Praėjusią savaitę Lietuvos oro uostai paskelbė koncesijos projekto įgyvendinimo konsultacinių paslaugų viešąjį pirkimą. Iš konsultanto laukiama patarimų visais finansiniais, mokestiniais, teisiniais ir techniniais klausimais, kylančiais koncesijos projekto rengimo metu. Tikimasi, kad Lietuvos oro uostai su atsirinktu konsultantu iš Lietuvos ar užsienio galės pradėti dirbti jau kitų metų sausį.

Konsultantas parengs visus reikiamus dokumentus koncesijos konkursui, kurį planuojama paskelbti 2016-ųjų viduryje. Siekiama, kad paslaugas šiame šalies oro vartams svarbiame projekte teiktų kvalifikuota ir patyrusi komanda, susidedanti iš 11 asmenų – projektų vadovo, oro uostų infrastruktūros vystymo eksperto, oro uostų koncesijų projektų teisės ekspertų, infrastruktūros projektų teisės ekspertų, finansų ekspertų, techninių ekspertų ir transporto infrastruktūros vystymo eksperto.

„Lietuvos oro uostai, ypač Vilniaus oro uostas, jau greitai pasieks aptarnaujamų keleivių ribą, tad norint išnaudoti ir išplėsti turimą potencialą ir aptarnauti dar daugiau keleivių bei pritraukti naujų aviakompanijų, mums reikalingas privatus investuotojas. Rūpestingai ruošiamės koncesijai ir ieškome kompetentingų partnerių. Siekiame, kad visuose šio projekto etapuose mums pagelbėtų svarbių ir didelių projektų valdymo patirties turintys ekspertai“, - sakė Lietuvos oro uostų tinklo vadovas Eugenijus Kaziliūnas.

Viešojo konkurso sąlygose nurodoma, kad kandidatai į Lietuvos oro uostų konsultantus per pastaruosius trejus metus turėjo būti tinkamai įvykdę bent vieną konsultacinių paslaugų teikimo sutartį koncesijos projekte. Konsultanto paslaugos turėjo apimti koncesijos projekto įgyvendinimo galimybių vertinimą, konkurso sąlygų rengimą, atstovavimą derybose, konsultavimo sutarties pasirašymą ir įsigaliojimą bei finansinį uždarymą. Jau įvykdytame koncesijos projekte konsultavimo paslaugų kaina turėjo siekti bent du milijonus eurų.

Teikiant paslaugas taip pat turės būti atsižvelgiama į su koncesijos konkursais susijusią metodologiją, užsienio šalių gerąją praktiką, analogiškus koncesijos projektus, teisės aktus, reglamentuojančius su projektu susijusius klausimus, ir kitą projektui aktualią informaciją.

Numatoma, kad sudaroma pirkimo sutartis bus trišalė – konkurso laimėtojas pasirašys susitarimą tiek su Lietuvos oro uostais, tiek su LR Susisiekimo ministerija.

LR Vyriausybės Strateginis komitetas Lietuvos oro uostų infrastruktūros ir paslaugų plėtrai koncesijos būdu iš esmės pritarė birželio pabaigoje. Konkursą laimėjusiam koncesininkui būtų suteikiama teisė plėtoti visus tris šalies oro uostus – Vilniaus, Kauno ir Palangos. Kiekvieno oro uosto valdymas ir plėtra sutartimi būtų reguliuojami atskirai, atsižvelgiant į esamą oro uostų infrastruktūrą, jos būklę ir sudėtį, veiklos modelį, regioninę ir valstybinę oro uosto reikšmę, suinteresuotų šalių interesus. LR Susisiekimo ministerija arba jos paskirtas ūkio subjektas, pvz., Lietuvos oro uostai, prižiūrėtų ir kontroliuotų koncesijos sutarties ir koncesininko įsipareigojimų tinkamą vykdymą. Koncesijos laikotarpio pabaigoje valstybė perimtų valdyti ir naudoti koncesininko išplėstą ir pagerintą valstybės turtą.