Naujienos

Lietuvos oro uostai skelbia valdybos narių atranką

Lietuvos oro uostai, valdantys tris oro vartus Vilniuje, Kaune ir Palangoje, paskelbė dviejų nepriklausomų valdybos narių atranką. Pageidaujantys ketverius metus eiti šias pareigas per 20 dienų įmonei turi pateikti paraišką, gyvenimo aprašymą, sąžiningumo deklaraciją ir kitus dokumentus, reikalingus įvertinti valdybos nario kompetenciją bei nepriklausomumą.

Kandidatai į Lietuvos oro uostų valdybos narius privalo turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, būti nepriekaištingos reputacijos ir būti nesusiję su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas. Jie taip pat turi turėti kompetencijos – darbo patirtį, išsilavinimą – strateginio planavimo ir valdymo, finansų arba oro transporto srityse.

Valdybos nariais negali būti Lietuvos oro uostų darbuotojai, reikšmingi klientai ar turintys su įmone verslo ryšių bei jų artimi šeimos nariai. Taip pat kandidatas į valdybos narius negali būti valstybės tarnautojas ar valstybei atstovaujančios institucijos darbuotojas bei audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Lietuvos oro uostų auditą, partneris ar darbuotojas, dabar bei pastaruosius trejus metus.

Oficialų pranešimą apie valdybos narių atranką rasite Lietuvos oro uostų interneto svetainėje. Lietuvos oro uostai ragina visus aktyviai dalyvauti atrankoje.