ES struktūrinių fondų parama
Bendrasis programavimo dokumentas Europos Sąjunga
EUROPOS SĄJUNGA
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Kauno aerouostas

PASKIRTA ES PARAMA PROJEKTUI "VĮ "KAUNO AEROUOSTAS" DARBUOTOJŲ ANGLŲ KALBOS MOKYMAS IR PROFESINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS"

 

2006 m. kovo 6 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorius Valdas Rupšys, Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis ir VĮ „Kauno aerouostas“ generalinis direktorius Kęstutis Cucėnas pasirašė Paramos skyrimo projektui „VĮ „Kauno aerouostas“ darbuotojų anglų kalbos mokymas ir profesinių gebėjimų ugdymas“ įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo Programavimo Dokumento (BPD) 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“sutartį.
Pagrindinis projekto „VĮ „Kauno aerouostas“ darbuotojų anglų kalbos mokymas ir profesinių gebėjimų ugdymas“ tikslas- tobulinant įmonės personalo kompetenciją užtikrinti Kauno oro uosto plėtrą, saugumą bei aukšto lygio keleivių ir krovinių aptarnavimą. Šiam tikslui pasiekti projekte keliami sekantys uždaviniai:

  • Tobulinti oro uosto personalo anglų kalbos įgūdžius siekiant gerinti aptarnavimo ir administravimo kokybę bei efektyvumą;
  • Kelti aviacijos saugumo darbuotojų profesinę kvalifikaciją siekiant užtikrinti aviacijos saugumą visoje oro uosto kontroliuojamoje teritorijoje;
  • Kelti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų kvalifikaciją siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką darbą realiose avarinėse situacijose;
  • Tobulinti administracijos darbuotojų rinkodaros įgūdžius, kad būtų užtikrinta tolesnė oro uosto plėtra ir naujų aviakompanijų pritraukimas.

Šis projektas tiesiogiai atitinka BPD 2.2 priemonės bendrąjį tikslą- didinti ūkio subjektų ir bendrą Lietuvos ūkio konkurencingumą plėtojant žmogiškuosius išteklius. Sistemingas Kauno oro uosto darbuotojų anglų kalbos mokymas ir jų profesinių gebėjimų ugdymas užtikrins greitą jų prisitaikymą prie įmonės strateginių veiklos pokyčių. Tai savo ruožtu pagreitins įmonės plėtrą, pagerins klientų aptarnavimo kokybę ir sustiprins Kauno oro uosto konkurencines pozicijas vietinėje ir ES rinkose. Taip pat šis projektas atitinka BPD 2.2 priemonės veiklų sritį „Parama verslo, pramonės įmonių dirbančiųjų mokymui“ tiesiogiai prisidėdamas prie šios veiklų srities keliamo pagrindinio tikslo-didinti dirbančiųjų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų lygį, tobulinti dirbančiųjų prisitaikymą prie rinkos pokyčių. Projekto metu bus vykdomi sistemingi įmonės dirbančiųjų bendrieji (anglų kalbos) mokymai ir specialieji mokymai profesinių gebėjimų srityje.
Bendra šio projekto vertė 481.676 Lt. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Paramos intensyvumas sudaro 60 proc. bendros projekto vertės. Įmonės indėlis į šį projektą sudarys 40 proc. bendros projekto vetės. Projekto trukmė nuo 2006 m. kovo 1d. iki 2008 m. gegužės 1 d.
Įgyvendinus projektą ketinama pasiekti šiuos rezultatus:

  • Pagerės klientų aptarnavimo kokybė ir efektyvumas;
  • Padidės sertifikuotų aviacijos saugumo tarnybos darbuotojų skaičius;
  • Padidės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų, atitinkančių tarptautinius gelbėjimo bei gaisrų gesinimo standartus, skaičius;
  • Administracijos darbuotojams įgijus specifinių aviacijos rinkodaros žinių bus surasta naujų partnerių, galinčių vykdyti keleivių pervežimus, ir išaugs pervežamų keleivių skaičius.