Aerodromo vadovas

Už aerodromo vadovo arba jo dalies (kartu su priedais arba be priedų) platinimą atsakingas filialo operacijų skyriaus vadovas. Gavus oro uosto naudotojo (aviakompanijų, antžeminio aptarnavimo įmonių, paslaugų teikėjų, kontroliuojančių institucijų ir pan.) prašymą, aerodromo vadovas, jo dalis ir/arba priedai gali būti platinami perduodant popierinę dokumento kopiją arba elektroniniu būdu.

Norėdami gauti aerodromo vadovo arba jo dalies (kartu su priedais arba be priedų) kopiją, prašome kreiptis el. paštu t.urbonas@kun.lt.